\

   [ ไทย ] [ ENG ] [ 漢字 ]
 
 
หน้าแรก|สินค้าและบริการ|สมุดภาพออนไลน์ที.เอส.เอ.|คุณภาพ|ความปลอดภัย|ติดต่อเรา
 
 
Safety&Environment2.Measurement environment

คณะกรรมการความปลอดภัย ได้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง โดยจัดให้มีการตรวจ
เรื่อง เสียงที่เกิดจากเครื่องจักร สารเคมีที่ใช้ในที่ทำงาน และแสงสว่างที่จุดปฎิบัติงาน


3.Calendar be no accident


คณะกรรมการความปลอดภัย ได้จัดทำ Calendar be no acident ให้แต่ละหน่วยงาน
เพื่อให้เป็นเป้าหมายกับหนวยงานของตน เพื่อร่วมมือร่วมใจกันในการลดอุบัติเหตุให้น้อยลง โดยหน่วย
งานที่ได้ตามเป้าหมายจะได้รับเสื้อ Safety เป็นรางวัล

4.Safety day


บริษัทไทยยางกิจไพศาล ได้มีการจัดงาน Safety day 2015 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานความปลอดภัย โดยในงาน ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ safety จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้
และได้มีการ เล่นเกมส์ และตอบคำถามเกี่ยวกับงาน Safety 
 
 
 
   
บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด
180/1 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Copyright ©2016 by THAI YANG KITPAISAN CO.,LTD All Right Reserved