\

   [ ไทย ] [ ENG ] [ 漢字 ]
 
 
หน้าแรก|สินค้าและบริการ|สมุดภาพออนไลน์ที.เอส.เอ.|คุณภาพ|ความปลอดภัย|ติดต่อเรา
 
 
QUALITY

บริษัทไทยยางกิจไพศาลมีระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO/TS  16949 ในการประกันคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุง ระบบคุณภาพของเรา  และยังมีห้อง Lab  อันทันสมัยในการทดสอบประสิทธิภาพไส้กรองของเราเครื่อง Multipass  (ISO 4548)เป็นเครื่องทดสอบประสิทธิภาพไส้กรองที่ทันสมัยที่สุด  ที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพไส้กรอง
ระบบควบคุมคุณภาพ

    คุณภาพของสินค้ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกของเรา  โดยเราได้มีการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละกระบวนการผลิต เช่น ได้มีการตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตไส้กรอง , การตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในแต่ละกระบวนการผลิต ,

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป   ตลอดจนการ Audit  และการปรับปรุง

และพัฒนา supplier ของเรา  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไส้กรองของเรา มีคุณภาพและคุ้มค่าต่อการใช้งานQuality policy

คุณภาพนำหน้า        ลูกค้าพึงพอใจ

พัฒนาก้าวไกล        ร่วมใจบุคลากรQuality promotion

บริษัทไทยยางกิจไพศาล ส่งเสริมการให้ความรู้และการฝึกอบรมพนักงานในการบริหารระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 และส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมการบริหารระบบคุณภาพ  ISO/TS 16949 
 
 
 
   
บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด
180/1 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Copyright ©2016 by THAI YANG KITPAISAN CO.,LTD All Right Reserved